CARE רשת הסרת שיער

CARE אבן גבירול 30, תל אביב יפו (לונדון מיניסטור)

יצאת צדיק פורסם באוגוסט 17, 2017
יצאת צדיק

סניף אבן גבירול של CARE רשת הסרת שיער "יצא צדיק" במסגרת פרק מתוך תכנית הטלוויזיה, "יצאת צדיק" עם חיים הכט, בו נבחנו מכונים שונים להסרת שיער בלייזר ברחבי הארץ.

בפרק זה התברר כי גם בתחום זה יש נותני שירות שפועלים בצורה שאינה אמינה או הגונה, על חשבון לקוחות תמימים. כאמור, סניף אבן גבירול של CARE דווקא יצא צדיק בתכנית זו, תוך שהוא מפגין מקצועיות, אמינות והגינות. על כך, זכה לתעודה ומדליה מטעם התכנית "יצאת צדיק".

care אבן גבירול, מתוך התכנית
care אבן גבירול, מתוך התכנית.

רשימת בעלי המקצוע של "יצאת צדיק" מורכבת מנותני שירות שבבדיקה חד-פעמית של הפקת התכנית נמצאו צדיקים על פי הפרמטרים של מקצועיות, אמינות ומחיר, ואין בכך כדי להוות התחייבות לגבי טיב השירות שלהם או להטיל אחריות כלשהי על הפקת התכנית או "easy" ביחס לשירות של בעלי המקצוע.

אהבתם? שתפו!
הסרת שיער בלייזריצאת צדיקמכון לייזרעונה 3
יצאת צדיק חיים הכט יצר נוסחה המאפשרת למדוד בפשטות את נושא האמינות והשירות אותו אנו מקבלים מבעלי מקצוע שונים. באמצעות העיסוק בנושא ביקשה התכנית להציב מעין "סרגל" התנהגות וקוד אתי, שיביא ליחסי אמון בין הלקוח לנותן השירות. לכל הכתבות של יצאת צדיק
בקיצור

סניף אבן גבירול של CARE יצא צדיק בתכנית זו, תוך שהוא מפגין מקצועיות, אמינות והגינות. על כך, זכה לתעודה ומדליה מטעם התכנית.

יצא צדיק!
הסרת שיער בלייזריצאת צדיקמכון לייזרעונה 3
יצאת צדיק חיים הכט יצר נוסחה המאפשרת למדוד בפשטות את נושא האמינות והשירות אותו אנו מקבלים מבעלי מקצוע שונים. באמצעות העיסוק בנושא ביקשה התכנית להציב מעין "סרגל" התנהגות וקוד אתי, שיביא ליחסי אמון בין הלקוח לנותן השירות. לכל הכתבות של יצאת צדיק
לקחת את איזי אתך לכל מקום